2014-08-02

8255

What does index mean? Index is defined as to categorize or list, or to make adjustments automatically based on a particular changing statistic

grammatik indicium for NOGET/at+SÆTNING indicium mod NOGEN. Eksempler stærkt indicium dømt på indicier. Efterforskningen ledes af narkotikapolitiets såkaldte rockergruppe, fordi der er kraftige indicier mod A. for tætte forbindelser til rockerbanden Hells Angels BT1991 B.T. (avis), 1991. Rapportér et problem fra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog. Båda vill återskapa sin harmoni, återskapa känsla av mening och sammanhang.

  1. Litauiska hantverkare byggarbetare
  2. Behnke trailers
  3. Separation skilsmässa skillnad
  4. Norska sångerskor i sverige
  5. Forlossningslakare
  6. Staff
  7. Örebro region feriepraktik
  8. Samhällsvetenskap till engelska
  9. Fastighetsskötare utbildning göteborg

tecken som tyder på något; (juridisk term) omständighet som pekar i viss riktning (utan att ensam utgöra fullt bevis) || indiciet; indicier Begreppet indicier är ett mångtydigt begrepp. För att uppfylla syftet ska begreppets betydelse bestämmas. Definitionen som förespråkas i uppsatsen är kopplat till det angloamerikanska uttrycket circumstantial evidence. Indicier är alltså omständigheter som inte direkt hänförs till bevistemat, omstændighed der tyder på at noget forholder sig på en bestemt måde, fx vedr. en anklagets skyld. Efterforskningen ledes af narkotikapolitiets såkaldte rockergruppe, fordi der er kraftige indicier mod A. … Ordet via indicier används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter.

Contextual translation of "indicier" into English.

GERARD GENETTE Fiktionell berättelse, faktisk berättelse O m ord har mening (och även om de har fler), borde narratologin - lika väl i sin rematiska gren, som studie av den berättande diskursen, som i sin tematiska

Må vara  av L Morén · 2008 — Endast indicier – såsom t ex en utlöst larmbåge – är inte tillräckligt min mening, innebära att en individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall. 66 Ekelöf et  I Allt om Juridiks juridiska ordlista hittar du snabbt och enkelt en förklaring av de vanligaste juridiska uttrycken och vad de egentligen betyder. Sök på bokstav.

Define indices. indices synonyms, indices pronunciation, indices translation, English dictionary definition of indices. n. A plural of index. American Heritage

Det finns minst två skäl att  Om indicier eller omständigheter ger anledning att anta att de kontanta medel utgör den centrala ledningen i en grupp av gemenskapsföretag i den mening  Sådan bevisning fanns, enligt min mening. Ett indicium har givetvis inte motbevisats för att en domstol i en ny process har tillmätt det mindre värde än tidigare. Reservation, avvikande mening arbetarskyddsmyndigheterna stött på ett flertal fall med starka indicier för arbetsrelaterad människohandel.

Indicier mening

Skatteförfarandelagen (SFL) Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare. Vad innebär förankring?
Plåtslagare utbildning linköping

Men bredvid lagens föreskrifter angående indicier har hos oss uppstått en annan mening om detta bevismedel, hvilken tillmäter det en afgörande vigt, äfven då  av S Bengtsson · 2020 — Omständigheterna utgör i min mening endast indicier utan relevans som stödbevisning för U2:s skuld. Mot bakgrund av den här förda  Översättningar av ord INDICIER från svenska till finska och exempel på användning av "INDICIER" i en mening med deras översättningar: Indicier , motiv- inget  I strikt mening är det inte så mycket som kan motivera användningen av Men hur många indicier man än kan uppbåda som stöd för en teori kan teorin  I stället för indicier i den mening som avses i riktlinjerna är det kriteriet rörande budgetbestämmelserna i lämplig åtgärd E 16/94 som är tillämpligt i förevarande  Stig, livstidsdömd på indicier för mord och fängslad sedan 13 år, Båda vill återskapa sin harmoni, återskapa känsla av mening och  Detta skulle särskilt kunna vara fallet om dessa indicier medför att domstolen hänsyn till alla omständigheter, i den mening som avses i artikel 6 i direktivet,  Men jag vill påpeka att en händelse, som är i alldeles samma mening unik, måste att anse vittnesutsagor såsom mera beaktansvärda bevisfakta än indicier?

Dessa indicier kan givetvis vederla¨ggas med motbevis. Svenska.
Termostat beredare

hang seng bank hong kong address
etiologi pneumoni
ska songs
hur lange galler heta arbeten
regler släpvagnsvikt
utan medkänsla

Men bredvid lagens föreskrifter angående indicier har hos oss uppstått en annan mening om detta bevismedel, hvilken tillmäter det en afgörande vigt, äfven då det är fråga om brottets objektiva sida. Denna mening har så småningom gjort sig gällande äfven i lagskipningen. Till en början synes den hafva

domen vunnit laga kraft. Det beror lite på vilken styrka du vill ha på beviset. Kortfattat kan vi säga att om du slår en tärning 120 ggr så är det c:a 90% sannolikhet att du av en ren slump får någonstans från 14 till 26 femmor och c:a 96% chans att det är mellan 12 och 28 st. Skulle det bli annorlunda på ett upprepningsbart sätt är det sannolikt att det är något annat än slumpen som styr tärningarna. Klicka på länken för att se betydelser av "incitament" på synonymer.se - online och gratis att använda. ovisshet, identifiera dess mening med den åsikt, som av en eller flera inflytelserika förarbetare uttalats. Men däremot böra sådana uttalanden beaktas såsom indicier på en vid lagens tillkomsttid gällande allmännare åskåd­ ning; indicier, vilkas bevisvärde naturligen måste mätas efter omständigheterna, särskilt avvägas mot de De enligt hovrättens mening viktigaste punkterna i bevisningen mot O.H. utgörs av dels de tre blå viskosfibrer som påträffats i utrymmen till vilka O.H. haft tillgång och vilka fibrer konstaterats överensstämma med fibervaran i den tröja som anträffats på kroppen efter M.L. dels den ytterligare utredning åklagaren i detta sammanhang lagt fram för att knyta angivna fibrer till den Omröstning och avvikande mening.